۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

لشکر مالکـی : ده ڈنـّـی مـاں بلوچستان ءَ کشگ بوتنت..

.

لشکر مالکـی ءَ ماں شنگ کتگيــں جـارے هال دات کـه سرمچاراں مـاں گوستگيں دو هپتگ ءَ ده ڈنـّـی ءَ مـاں محمد آباد ( زابل)، ايرآپ ( دزآپ)، پهـره، شستـون ءُ چهبار ءَ کشت انت.

هیچ نظری موجود نیست: