۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

قـــــــــــــول
گـوں جذبـه ءُ جـــــوش ءَ تـران کنــن ما عهــد ءُ قســم پيمـــــــان کنــن
حونــان ءَ وتــــــــــــی ريچــــان کنــــن جـانــان وتـــــی قربـــان کنــن
برز نام ءُ بلــــــــــوچ ءِ شان کنــــــــــن مـا عهـــــد کنيں پيمــان کنــن

آزات بلوچستــــــــان کنـــــــن


چو مرد ءَ بنـــــدين سرينـــــان ءَ اچ ميان ءَ کشيـــــن زحمـــــــــان ءَ
چو شير ءَ زوريـــــن گامـــان ءَ گون پادان پروشيــــــن کوهـــــــان ءَ
چو درياب ءَ طوفـــــان کنــــــن مـا عهـــــد کنيں پيمـــــــان کنـــــــن

آزات بلوچستــــــــان کنـــــــن
او شوانـــــگ ءُ بگجـــــت ءُ آزاران او بــز گ ءُ پهــــــــوال نـــاداران
او بــزگر ءُ مـــــزدور لاچـــــــاران او گشنگ ءُ بے شام بيمــــــاران
ما نوکيـــــن زنـــــدے جوان کنـــــن مـا عهـــــد کنيں پيمــان کنـــــــن
آزات بلوچستــــــــان کنـــــــن
بلوچستان ءِ شائر، زبانزانت، ندکار ءُ کواس نميرانين آزات جمالدينی

هیچ نظری موجود نیست: