۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

.هـرانا : ايران ءِ هکومت، بلوچ نوک ورناے ءَ پاهــوديگ انت.

هـرانا : ايران ءِ هکومت، بلوچ نوک ورناے ءَ پاهــوديگ انت.هـرانا (انسانی هکـانی جهدکارانی هالرسان) هال دات که نوک ورنائيں محمد صابر ملک رئيسی که مولوی دادرحمان سربازی ءِ بچ انت هپت ماه پيش ءَ دستگر ءُ بندی بوتگ. بوت کنت که اے کساں ساليں بلوچ ورناے ءَ که جندالله ءِ باسک بيگ ءِ جرم لچينگ بوتگ پاهو به دينت.
گوشگی انت که سپاهيگ ، چاروگ ءُ چگلاں هپت ماه انت که اے پانزده ساليگين ءُ بيگناهيں نوک ورناے ءَ شزا ءُ ازاب داتگ تنکه وتی مستریں برات ءِ هلاپ ءَ گپ بجنت

هیچ نظری موجود نیست: