۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

جنبش مردمی جندالله : دو چاروگ ءُ چگل دستگر ءُ کشگ بوتنت.


جنبش مردمی جندالله هال دات که بلوچ سرمچاراں دو هکومتی چاروگ دستگرکرت ءُ کشتنت. آ چاروگانی نام نبی بخش نوتی زهی و جلال نوتی زهی اتنت که په شهید علی رضا ناروئی و شهید نعمت الله ناروئی ءِ کوشارينگ ءَ گوں پاسدار ءُ بسيجی ياں هور بوتگت انت.
نبی بخش نوتی زهی و جلال نوتی زهی بلوچ دژمنيں حاجی مجيد نوتي زهی سياد اتنت که چنت سال انت بلوچانی هلاپ ءَ گوں هکومت ءَ همدست ا تنت. بلئے گڈ سرا ماں بلوچ سرمچارانی هژمءِ آس ءَ سوتکنت.

هیچ نظری موجود نیست: